پروژه تحلیل رگرسیونی چند متغیره مرکب، مساله تخمین (اقتصاد سنجی گجراتی)

فرمت فایل : ppt

تعداد صفحات : 35

حجم فایل : 939

گروه فایل : اقتصاد

پروژه تحلیل رگرسیونی چند متغیره مرکب، مساله تخمین (اقتصاد سنجی گجراتی)

دانلود پاورپوینت تحلیل رگرسیونی چند متغیره ( مرکب ): مسأله تخمین ( فصل هفتم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه دکترحمید ابریشمی)

توضیحات ابتدایی از پاورپوینت دانلودی:

توجه ! جهت مشاهده توضیحات و دانلود فصلهای دیگر کتاب مبانی اقتصاد سنجی دامودار گجراتی ترجمه دکتر حمید ابریشمی ، لطفا بر روی اقتصاد سنجی گجراتی کلیک کنید.

کتاب مبانی اقتصاد سنجی تألیف دامودار گجراتی ترجمه دکتر حمید ابریشمی از جمله منابع مهم دروس اقتصاد سنجی رشته اقتصاد در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد. پروژه دانلودی حاضر ، حاوی پاورپوینت فصل هفتم این کتاب با موضوع تحلیل رگرسیونی چند متغیره (مرکب): مسأله تخمین می باشد که در حجم 35 اسلاید، همراه با تصاویر زیبا و فرمول نویسی دقیق تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی توسط دانشجویان رشته اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد.

فصل هفتم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه دکتر حمید ابریشمی

فهرست مطالب

مقدمه

مدل سه متغیره (نمادها و فروض)

تفسیر معادله رگرسیونی چند متغیره (مرکب)

تخمین OLS و ML از ضرایب جزئی رگرسیون

واریانس و خطاهای معیار تخمین مدلهای OLS

ویژگی های تخمین زن های OLS

تخمین زنهای حداکثر راستنمایی

تخمین زننده های حداکثر راستنمایی

ضریب تعیین چندگانه (مرکب) R2 و ضریب همبستگی

رگرسیون ساده در چارچوب رگرسیون چند متغیره (مرکب)

ضرایب همبستگی جزئی

تفسیر ضرایب ساده و جزئی همبستگی

روابط بین R2 و ضرایب ساده و جزئی همبستگی

مدلهای رگرسیونی چند جمله ای

مثال تخمین تابع هزینه کل

خلاصه

بخشهایی از متن

تحلیل رگرسیونی چند متغیره مرکب مسأله تخمین

مقدمه

به منظور نزدیک تر شدن به دنیای واقعی , نیازبه تعمیم و گسترش مدل رگرسیون دو متغیره ساده داریم. بدین منظور در این فصل به بررسی مدل رگرسیون سه متغیره با یک متغیر وابسته و دو متغیر توضیحی می پردازیم.

تفسیر معادله رگرسیونی چند متغیره (مرکب)

مفهوم ضرایب جزئی رگرسیون

E(Yi|X2i,X3i)=β1+β2X2i+β3X3i

β2 : تأثیر مستقیم یا خالص یک واحد تغییر در X2 بر میانگین شرطی Y صرف نظر از X3

β3 : تأثیر مستقیم یا خالص یک واحد تغییر در X3 بر میانگین شرطی Y صرف از نظر از X2

خلاصه

در این فصل به بیان رگرسیون سه متغیره (مرکب) پرداختیم.

مفاهیم ذکر شده:

ضرائب جزئی رگرسیونی

ضرائب جزئی همبستگی و ضرایب مرکب همبستگی

R2 تعدیل نشده و R2 تعدیل شده

همخطی و تورش

اگرچه R2 معیار خلاصه و مفیدی است اما نباید بیش ازحد بر اهمیت آن تأکید کرد.

...

مبلغ : 12000 تومان

دانلود