دانلود پاورپوینت نقش ژنهای منتخب در اصلاح زندگی پس از برداشت (مهندسی ژنتیک)

کنترل بیوتکنولوژیکی رسیدگی میوه و بیماریهای پس از برداشت کنترل استحکام میوه کنترل سنتز و دریافت اتیلن مقاومت به بیماری کنترل بیوتکنولوژیکی رسیدگی سبزی و بیماری‌های پس از برداشت

دانلود دانلود پاورپوینت نقش ژنهای منتخب در اصلاح زندگی پس از برداشت (مهندسی ژنتیک)

دانلود پاورپوینت 
نقش ژنهای منتخب در اصلاح زندگی پس از برداشت
کنترل بیوتکنولوژیکی رسیدگی میوه
کنترل سنتز و دریافت اتیلن
 کنترل استحکام میوه
کنترل بیوتکنولوژیکی
دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 2303 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 59
فهرست مطالب:

 

مقدمه

 

کنترل بیوتکنولوژیکی رسیدگی میوه و بیماریهای پس از برداشت

 

 کنترل استحکام میوه

 

کنترل سنتز و دریافت اتیلن

 

مقاومت به بیماری

 

کنترل بیوتکنولوژیکی رسیدگی سبزی و بیماری‌های پس از برداشت

 

اهداف آینده

 

 

 

مقدمه

 

 برداشت گیاه:

 

 آغاز فرآیند پوسیدن، مرگ و تجزیه اندام گیاه

 

 دلایل انتقال و جابجایی میوه :

 

کشت میوه و سبزی دور از محل خرید و زندگی

 

 عدم کشت خود کفا در منزل به دلیل زندگی شهری و آپارتمان نشینی

 

 رویکرد جمعیت روستایی به زندگی شهری

 

 دور بودن نواحی تولید غذا نسبت به مصرف غذا

 

 اهمیت درک تلفات پس از برداشت :

 

<!--[if ppt]-->¢<!--[endif]-->
üمقدمه
üکنترل بیوتکنولوژیکی رسیدگی میوه و بیماریهای پس از برداشت
ü کنترل استحکام میوه
üکنترل سنتز و دریافت اتیلن
üمقاومت به بیماری
üکنترل بیوتکنولوژیکی رسیدگی سبزی و بیماری‌های پس از برداشت
üاهداف آینده

 

 

دانلود دانلود پاورپوینت نقش ژنهای منتخب در اصلاح زندگی پس از برداشت (مهندسی ژنتیک)