ماهیت برنامه ریزی استراتژیک و لزوم برقراری آن در سازمانها 


 

هدف از این پایان نامه ماهیت برنامه ریزی استراتژیک و لزوم برقراری آن در سازمانها می باشد.


مشخصات فایل
 

تعداد صفحات 51
حجم 419 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت


توضیحات کامل
 

هدف از این پایان نامه ماهیت برنامه ریزی استراتژیک و لزوم برقراری آن در سازمانها می باشد.

 

 

 

 

 

برنامه ریزی استراتژیک اثربخش به عوامل متعددی بستگی دارد؛ تعیین رسالت، چشم انداز، هدفگذاری صحیح، تجزیه و تحلیل محیط داخلی و خارجی سازمان و ...، از عوامل و عناصر مهم برنامه ریزی استراتژیک محسوب می شوند؛ این عوامل در فرایند برنامه ریزی منطقی باید مورد توجه قرار گیرند. این مهم در ارتباط با مفهوم بلوغ سازمانی نیز معنی پیدا می کند. 

 

 

 

اهمیت امر برنامه ریزی بر کسی پوشیده نیست. مدیران سازمان ها، بدون ترسیم دورنمای آینده فعالیت های خود، قادر به رهبری و هدایت صحیح در این عرصه پیچیده نیستند. در این عصر از پیشرفت علم و فناوری، برنامه ریزی استراتژیک، ابزاری سودمند برای مدیران و کارشناسان سازمان ها و رشته فعالیت های مرتبط است. برنامه ریزی استراتژیک عواملی اساسی خطرآفرین محیطی را تحلیل کرده و راه حل هایی را که با احتمال بیشتری برای رسیدن به هدف مناسب تر است ارائه می-دهد. به عبارتی برنامه ریزی استراتژیک فرایند تعیین اهداف سازمان و اتخاذ تصمیم درباره طرح های جامع عملیاتی و اجرایی برای تحقق آنهاست. با وجود اهمیت برنامه ریزی استراتژیک، هنوز در بسیاری از سازمان ها تأثیر حیاتی آن در رسیدن به اهداف سازمان به خوبی درک نشده است؛ حتی در بعضی از مواقع مدیران آن را یک امر تجملی و پر هزینه می‌دانند. به عقیده بعضی از اندیشمندان، برنامه ریزی استراتژیک بیانگر قدرت خلاق مدیران و ساختن آینده است؛ یعنی مدیران از طریق برنامه ریزی استراتژیک به امر آینده سازی می پردازند.کاربرد برنامه ریزی استراتژیک، همراهی همه بخش ها و توسعه منابع انسانی را می طلبد که باید آن را به عنوان یک تحول در بهبود و توسعه سازمان بر شمرد(بهرامی و دیگران، ۱۳۸۹).

 


امروزه سازمان ها، با توجه به گستردگی جغرافیایی، حجم نیروی انسانی، تنوع تهدیدات داخلی و خارجی، نوع مأموریت-های تعریف شده و سایر ویژگی های خود، باید از نوعی آینده نگری مناسب برخوردار بوده و با انعطاف پذیری در اهداف، برنامه ها و منابع، بتوانند مأموریت های خود را به گونه مطلوب به انجام برسانند. این مهم، نیازمند داشتن نوعی برنامه ریزی استراتژیک قوی است که باید با دقت به طراحی و سرانجام اجرای آن پرداخت. برای استقرار مطلوب برنامه ریزی استراتژیک در سطح یک سازمان، پیروی از یک فرایند مناسب که براساس شرایط و اقتضائات آن سازمان طراحی و تدوین شده است، ضرورتی دو چندان پیدا می‌کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

2-1 -ماهیت برنامه ریزی استراتژیک    11
2-2 - لزوم برقراری برنامه ریزی استراتژیک در سازمانها    14
2-3 - الگوهای رایج برنامه ریزی استراتژیک    16
2-3-1-الگوی برنامه ریزی استراتژیک استونر و فریمن    16
۲-3-۲ -الگوی برایسون    18
۲-3-۳ -الگوی برنامه ریزی استراتژیک سازمان جهانی بهداشت    20
۲-3-۴ -الگوی گوداشتاین و همکاران    21
۲-3-۵ -الگوی برنامه ریزی استراتژیک دانکن و همکاران    24
۲-3-۶ -الگوی برنامه ریزی استراتژیک وایتمن    26
۲-3-۷ -الگوی برنامه ریزی استراتژیک پیگلز و روجر    27
۲-4 -تفکر استراتژیک    29
۲-5-تحول رویکردهای راهبرد    29
۲-6 -تفکر استراتژیک و ابعاد آن    33
۲-7 -الگوهای مدیریت استراتژیک در بخش عمومی    38
۲-8 -کاربست مدیریت استراتژیک در سازمان‌های دولتی    40
۲-9- رشد یافتگی ورشد نیافتگی آرگریس    40
۲-۱6 -پیشینه تحقیق    55
۲-۱6-۱- تحقیقات انجام شده خارجی    55
۲-۱6-۲ -تحقیقات انجام شده داخلی    56


منابع و ماخذ
منابع فارسی    
منابع غیر فارسی

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود